Bal der Grotesken + Bemeste Stad

Dit werk is een hedendaags antwoord op Music Hall 2 van Paul van Ostaijen, naar een oproep van deBuren en het project Besmette Stad. Bal der Grotesken Ik lees uw razernijsturm und drang vanop een buit...

Moederen

mama’s in wordingbij wie de overgave net kiem heeft gevat mama’s net gewordenop zoek naar de juiste pas mama’s in een andere kleurin wiens taal thuis precies hetzelfde klinkt mama’s die vo...

Het is wachten op de regen

het is eind april een periode waarin wat tijdens winter’s kil werd beloofd stilaan vorm hoort te krijgen de eerste bocht van een nieuwe wending ingezet en verhalen die ieder jaar verteld toch op...

Verjaardagsgedicht 37 met voorafbeschouwing

Dag. Wat u nu leest bestaat uit 2244 tekens. Bovenstaande niet inbegrepen. Dat verklap ik al. Ik heb vals gespeeld door het begin te schrijven toen het einde er al op zat. Ook dat is een leugen –...

Ergens vreemd toch

dat we er een punt van maken tegen elke wildvreemde welgemeend dag te zeggendat we nog nooit zo veel zo welgemeend dag hebben gezegdgewoon dag jij dat we de schone lucht moeten opslaanin een grote gla...

Schoot

op een zeker moment ligt de toekomst achter ons dat weet ik zeker wanneerik je weer verhalen hoor vertellendie enkel voor jou hun glansniet hebben verloren of lijkt dat alleen maar zo  ...

Tuig

op een houten prieeltje voor mestond een gieter meer sierdan werktuig was het dingmaar toch zaten er gaten inmeer dan 100 denk ikom precies te zijn hij moet het dus wel kunnen die gietermaar volgens m...

Mens/Tijd

de tijd duurt een mens de herinnering geen eeuwigheid toch zit ze in ons hart noch in de spier of de kamers maar in ons in onze tussen uw en mijn tussen u en mij u mij in mijn mij gebeiteld ingek...