Ongedeerd

wij chillen, willen, schoppen keetmoet kunnen want we zijnde elite zoals dat heet al zouden we bleutjes onderkoelenkomen we er goedkoop van afwe zijn de elite, de coolen niet het dulle kaf maar ’...

Onverwaterd

exotisch binnenland met buitenzichtnew york aan de noordzee zoaangemeerd een blokkendooscompositie zonder indijkenweerloos tegen water noch de tijd waar men ongegeneerd het nieuwein het oude doet verp...

Baken

vader zijn is van in de spits over het middenveldnaar de defensie verhuizen omdat het spelveel meer dan het doelpunt telten later vooral mee op verplaatsing gaan vader zijn is als een lichttorenwiens ...

Bal der Grotesken + Bemeste Stad

Dit werk is een hedendaags antwoord op Music Hall 2 van Paul van Ostaijen, naar een oproep van deBuren en het project Besmette Stad. Bal der Grotesken Ik lees uw razernijsturm und drang vanop een buit...

Moederen

mama’s in wordingbij wie de overgave net kiem heeft gevat mama’s net gewordenop zoek naar de juiste pas mama’s in een andere kleurin wiens taal thuis precies hetzelfde klinkt mama’s die vo...

Het is wachten op de regen

het is eind april een periode waarin wat tijdens winter’s kil werd beloofd stilaan vorm hoort te krijgen de eerste bocht van een nieuwe wending ingezet en verhalen die ieder jaar verteld toch op...

Verjaardagsgedicht 37 met voorafbeschouwing

Dag. Wat u nu leest bestaat uit 2244 tekens. Bovenstaande niet inbegrepen. Dat verklap ik al. Ik heb vals gespeeld door het begin te schrijven toen het einde er al op zat. Ook dat is een leugen –...

Ergens vreemd toch

dat we er een punt van maken tegen elke wildvreemde welgemeend dag te zeggendat we nog nooit zo veel zo welgemeend dag hebben gezegdgewoon dag jij dat we de schone lucht moeten opslaanin een grote gla...