Plankenkoorts

een land zonder cultuuris een land zonder connectieeen land zonder cultuuris een land zonder reflectieeen land zonder cultuuris een land zonder introspectie een land dat niet meer bloeit sla kunstenaa...

Ongedeerd

wij chillen, willen, schoppen keetmoet kunnen want we zijnde elite zoals dat heet al zouden we bleutjes onderkoelenkomen we er goedkoop van afwe zijn de elite, de coolen niet het dulle kaf maar ’...

Blinddoek

verzen verzeneen betekenis die nietin woorden ziteen betekenis    die nietmaar erbuiten valt                / bloesems hijgend openvijzen op een werktafelleggen weigeren ze weer in elkaar te zettendaa...

Onverwaterd

exotisch binnenland met buitenzichtnew york aan de noordzee zoaangemeerd een blokkendooscompositie zonder indijkenweerloos tegen water noch de tijd waar men ongegeneerd het nieuwein het oude doet verp...

Baken

vader zijn is van in de spits over het middenveldnaar de defensie verhuizen omdat het spelveel meer dan het doelpunt telten later vooral mee op verplaatsing gaan vader zijn is als een lichttorenwiens ...

Bal der Grotesken + Bemeste Stad

Dit werk is een hedendaags antwoord op Music Hall 2 van Paul van Ostaijen, naar een oproep van deBuren en het project Besmette Stad. Bal der Grotesken Ik lees uw razernijsturm und drang vanop een buit...

Lang

lang lang lang lang Ah daar ben je. Dat treft, want ik was naar je op zoek. Al even. Een tijd.Niet hard hoor. Ook niet koortsig of laaiend. Eerder als een waakvlam.Die blijven het langst branden, hebb...

Moederen

mama’s in wordingbij wie de overgave net kiem heeft gevat mama’s net gewordenop zoek naar de juiste pas mama’s in een andere kleurin wiens taal thuis precies hetzelfde klinkt mama’s die vo...