Verborgen kamer

wat is een huis meer dan een handvol ruimteswaarin we proberen thuis te komen wanneerde sleutel in onze hand het slot opheft we bekleden ze met verf, kasten en ...

Volume

hoor eens men denkt altijd dat stilteeen niets is waarin alles vervaltmaar die vrees is een leugenzoals er wel meer leugens de ronde doenover dingen die men nie...

Verbond

we zijn in elkaar begonnen verstrengeldzonder jou geen ik zonder mij geen jijwe hebben elkaar in de macht een leven langsoms tegen wil en dankdaarom vraag ik wa...

Stuk

het gebeurt altijd ergens onderwegmaar het gebeurthet gebeurten cours de routeal koersend door een dal slenterendhet valt uit je zonder klang of klingelen dan d...

Schoonvegers

we zien het in elkaars ogen zoalsde ene overspelige de andere herkent maardit is geen spel nee nee dit is de bittere ernstvan alle dag wee de verraders er zit z...

Paso doble

binnen twintig tellen zullen ween daarna nooit meer tik tak tikken de hakjes onder jeschoenen op de kleine kasseien ik weet op dat moment nog niet van hun besta...

Woekerplant

open je hand uit het nietskijk kijkblaas bedachtzame adem in je palm vlindertwat ergens onderhuids zat ingekapseldeen kriebeling breekt uit de kiemrustje nerven...

Vrij blijvend

we liepen elkaar niet onszelf achternalijven als natte kleren na een fonteinvoetsporen tussen bladgroentwijgjes een baai van ooitvolmaking tussen warm zanden sc...