Draagberrie

gedane zaken nemen geen keeren na gedane keren is het soms moeilijkde weg terug te vinden we reden de winter invia kronkelende straten meteenrichtingsverkeerwe deden dat omdat de zomer van ooitwas en ondergesneeuwd winter was geen optie maar de enige…

Lees meer

Schuttingswerk

daar op de rand van de hellingstond ooit ons kampbij de geknakte stam die in zijn valdoor een andere werd gered onder dat toeval sprokkelden weeen eigen schuilplaats bij elkaar altijd schoten er wel nieuwe takken opverstopt tussen eeuwige herfsten…

Lees meer

De echte dood

in elk levensterft een mens drie keerjong middelbaar en echt alleenwanneer de liefde begraven wordtis het voorgoed

Lees meer

Poortwachters

vanuit de trein het raam rechtstwee schapen langs een laag witgekalkt huis ze wachten tegen een poort op toestemming neegeen poort een stel houten balkenen een gat, gapend het eerste heeft haar poot al opgetrokkenklaar om het beloofde land te…

Lees meer

Rest o

op een dag als dezelaat woorden woorden zijnzowel zij die soelaas brengenals zij die splinters achterlaten schud ze door elkaarhaal ze door een hakselaarstop het gruis in zo’n sieraadwaar mensen een rijstkorrel in stoppenhang er een rond elke halsknip een…

Lees meer

Grip

we liepen elkaar tegen het lijf op een trapwat om te beginnen al gek waswe stapten allebei omhoogwaren niet gelijk vertrokkenhadden dezelfde tred in de benen nu nog hebben we er het raden naarof we samen boven zullen komen en…

Lees meer