Blootlegging

en als we zeggen
dat we veranderen
maar onze ziel in wezen
dezelfde blijft

schaven we dan in werkelijkheid
niet anders dan stukjes weg
op zoek naar de essentie
van wat we altijd al waren

zoals Michelangelo David voelde
toen hij het marmer voor het eerst
onder handen kreeg