Groepies in Delftshaven

bij het wachten op het neergaanvan de brug, we stonden er een vrouw met hoofddoek in koningsblauween jongeman met designerbril op een mandjesfietseen melkwitte studente met zes ringen door het linkerooreen handje middenoosterlingen die de brugop beeld vastlegden toen ze…

Lees meer

Witruimte

je waadt naar de horizoneerst met tastbaar onder je voetendan niet meer, plaatst een paaltjeop de einder en eens je er danbent alles is meteen voorbij enniets is ooit helemaal afgelopen totjijzelf onderweg is het als een boekachter elk punt…

Lees meer

Trefzeker

er staat wat te wachten omde hoek krijgt het vormiets reikt naar licht een trachten vanonder een bed met onbesmeurde lakensvanuit een verwilderde tuin afgeschermddoor een oud stalen hekvanachter de letters van ongeschreven sonnetten een gedeeld verlangen houdt het warm…

Lees meer

Aanvang

je wilde dat je kon zeggen dagik hou van de dag, het komen en gaanhet uitschieten, het aankloppen, het heengaanen het welbehagen daartussen, wat open gegooidwat nooit helemaal verhuld een gezel die je door zich laat wandelenje je eigen pad…

Lees meer

Nakomer

moederziel alleenzoek iknaar een moederzieleen ziel van een moeder of een ziel met alleen moederin is ook al goed

Lees meer

Nachtvlinder

een hemel bij volle maan, alle wolken opzij geduwdfluisterlingen zingen zwijgend op de tonenvan de lucht, als dit het is als dit het is het ontpoppen uit een cocon en vleugels krijgendaar niet van kunnen afzien, het is nu eenmaalwat…

Lees meer