Zittend langs de oever

missen is als vissenje zit aan de kant gekluisterdwachtend op de verlossingvan een dobber die ondergaat gemis daarentegen is op diezelfdeplek zitten maar dan zonder vislijn je kijkt naar het waterhoe het zich beweegtde omgeving weerkaatst enom schaduwen heen danst…

Lees meer

Verdraaid

gesteld dat het leven een cirkel isis elk einde dan een nieuw beginof de geschiedenis die rad na radin haar gekende plooien valteen verhaal dat zichzelf opnieuw verteltmet spelers die verdacht veelop de vorige lijken zoals elke strofe steeds weerin…

Lees meer

Blootlegging

en als we zeggendat we veranderenmaar onze ziel in wezendezelfde blijft schaven we dan in werkelijkheidniet anders dan stukjes wegop zoek naar de essentievan wat we altijd al waren zoals Michelangelo David voeldetoen hij het marmer voor het eerstonder handen…

Lees meer

Diepste goed

een cadeau waarvan je op voorhandniet weet hoe het uitpakt een constante in een wereldwaarin alles van voorbijgaande aard is een appel om dicht bij jezelf te blijventerwijl je verzocht wordt jezelf heruit te vinden een ander alfabet om meester…

Lees meer

Is niet alles een keuze

hoe laat we de wekker zetten op maandagochtendmet wie we de avond ervoor naar bed zijn gegaande kat die we hebben gekochtomdat de kinderen erom vroegenwaar we de stam doorzagenzodat de eik juist omvaltof we een mes tegendraads links gebruikende…

Lees meer