Tuig

op een houten prieeltje voor me
stond een gieter meer sier
dan werktuig was het ding
maar toch zaten er gaten in
meer dan 100 denk ik
om precies te zijn

hij moet het dus wel kunnen die gieter
maar volgens mij had hij nog nooit
een bloem doen bloeien
een plant verkwikt

toch waren al die gaten in
perfecte cirkels geslagen

in de tweede ontbrak er eentje
alsof het ding per abuis
een ziel had meegekregen

en ik vroeg me af hoe
we dat vroeger deden
toen we zelf nog meer
werk dan siertuig waren
en het maken van de dingen
niet overlieten
aan de dingen zelf