Verdraaid

gesteld dat het leven een cirkel is
is elk einde dan een nieuw begin
of de geschiedenis die rad na rad
in haar gekende plooien valt
een verhaal dat zichzelf opnieuw vertelt
met spelers die verdacht veel
op de vorige lijken

zoals elke strofe steeds weer
in verzen ontrafelt
elke taal tussen de regels
naar verbinding zoekt
een schaakbord dat eens aangezet
op een voorgeschreven slotakkoord wacht

temidden van dit alles wij
blinkertjes die rondedansen
op golven leidend naar hetzelfde
punt