Overlevering

op een dag waar we niet om hadden gevraagdleerden ze ons kijken van zo en niet andersveulens twee aan twee een juk omdat geen kinderhals ooit kon torsenmaar zo ...

Verborgen kamer

wat is een huis meer dan een handvol ruimteswaarin we proberen thuis te komen wanneerde sleutel in onze hand het slot opheft we bekleden ze met verf, kasten en ...

Volume

hoor eens men denkt altijd dat stilteeen niets is waarin alles vervaltmaar die vrees is een leugenzoals er wel meer leugens de ronde doenover dingen die men nie...

Verbond

we zijn in elkaar begonnen verstrengeldzonder jou geen ik zonder mij geen jijwe hebben elkaar in de macht een leven langsoms tegen wil en dankdaarom vraag ik wa...

Weerzi(e)n

Deze winter deed ik mee aan de oproep voor teksten voor het nieuwe nummer van tijdschrift Kluger Hans. Dat zal als thema ‘Chaos’ hebben. De opdracht...

Stuk

het gebeurt altijd ergens onderwegmaar het gebeurthet gebeurten cours de routeal koersend door een dal slenterendhet valt uit je zonder klang of klingelen dan d...

Schoonvegers

we zien het in elkaars ogen zoalsde ene overspelige de andere herkent maardit is geen spel nee nee dit is de bittere ernstvan alle dag wee de verraders er zit z...