frederik

frederik

Reigers al dan niet in groep

wie onderweg is zweeftlangs de tijd heen spreken we dus afallemaal zwevers te zijnovertuig je buurman die het wistmaar het door de loop der jaren vergeten is sprokkel vleugels bij elkaarvan woorden muziek bravoure of ingetogenheideigenlijk is alles wat boven…

Toonladder

of we niet een keer wat klassieke muziekwilden luisteren, ze zou voor ons spelenwe stemden in, jij eerder terughoudend we rolden je met bed uit de kamer naareen zaaltje met gele muren, een boekenkastwaaruit je nooit wat zou lezen, een…

Doe wat kan

je ziet ze zitten op de draadtwee zwaluwen gestopt met zingenzo hoort het niet, instinctief weet je wat te doenje strooit vanuit je dakvenster wat lijnzaadover de pannen dat hen weer trek geeftin gezang, in trekvogel zijn voor je het…

In limbo

witte wolken zijn het mooistomdat ze alleen onschuld bevatten en je ze kan kneden met blikken vol verwachtingdie voor je wordt ingevuld zouden wolken wit blijvenwanneer rondom hen het licht dooft blijven hun vormen vol verbeeldinghangen in de nacht wanneer…

Zittend langs de oever

missen is als vissenje zit aan de kant gekluisterdwachtend op de verlossingvan een dobber die ondergaat gemis daarentegen is op diezelfdeplek zitten maar dan zonder vislijn je kijkt naar het waterhoe het zich beweegtde omgeving weerkaatst enom schaduwen heen danst…

Verdraaid

gesteld dat het leven een cirkel isis elk einde dan een nieuw beginof de geschiedenis die rad na radin haar gekende plooien valteen verhaal dat zichzelf opnieuw verteltmet spelers die verdacht veelop de vorige lijken zoals elke strofe steeds weerin…

Blootlegging

en als we zeggendat we veranderenmaar onze ziel in wezendezelfde blijft schaven we dan in werkelijkheidniet anders dan stukjes wegop zoek naar de essentievan wat we altijd al waren zoals Michelangelo David voeldetoen hij het marmer voor het eerstonder handen…