frederik

frederik

Vreemde oren

Tijdens een namiddagwandeling met de hond hoor ik plots een stem, afkomstig van een oude man, op mijn hoogte maar aan de overzijde van de straat, waar een klein appartementsgebouw staat. Spierwit, vier etages hoog. De man antwoordt duidelijk op…

Nieuwe peertjes

Als je de dingen in een ander licht wil zien, verander dan de lampen. Nadat een heel onschuldige gebeurtenis me opnieuw wat harder met de neus op de feiten drukte dat ik al anderhalf jaar relatieloos door het leven ga,…

Witruimte

je waadt naar de horizoneerst met tastbaar onder je voetendan niet meer, plaatst een paaltjeop de einder en eens je er danbent alles is meteen voorbij enniets is ooit helemaal afgelopen totjijzelf onderweg is het als een boekachter elk punt…

Trefzeker

er staat wat te wachten omde hoek krijgt het vormiets reikt naar licht een trachten vanonder een bed met onbesmeurde lakensvanuit een verwilderde tuin afgeschermddoor een oud stalen hekvanachter de letters van ongeschreven sonnetten een gedeeld verlangen houdt het warm…

Nu draagt iedereen witte sneakers

Op het Das Mag boekenfestival afgelopen weekend in Antwerpen sloot ik aan bij de leesclub over Net echt van Saskia De Coster. Plaats van afspraak: boekhandel De Groene Waterman. Het is fascinerend hoe een boek eens je het op de…

Hoeveel zin heeft de eerste zin?

Voor ik zelf echt echt écht aan het schrijven sloeg, ging ik door een periode waarin ik heel wat boeken las over hoe dat dan wel moest. Schrijven. Hoewel je het voornamelijk leert door het te doen, was het doorploeteren…

Rechterflank – Het Rode Oor 2024

Dit kortverhaal schreef ik naar aanleiding van Het Rode Oor, de jaarlijkse erotische kortverhalenwedstrijd georganiseerd door deBuren en enkele andere organisaties. De opdracht dit jaar: verzin een tekst op basis van een prikkelende eerste zin uit een gedicht, lied, verhaal,…

Voorbij de pinguïns

Ik lees momenteel Net echt van Saskia De Coster. In haar roman wordt het hoofdverhaal geflankeerd door persoonlijke reflecties van een niet nader genoemd persoon, over leven en schrijven. Een van die reflecties luidt: ‘Verbeelding bestaat niet. Het is een…